El Correo Gallego - Galicia Hoxe - RSS - Portada http://www.galiciahoxe.com/portada/ gl Noticias de Santiago, Galicia y España Grupo El Correo Gallego <![CDATA[Adolfo Domínguez reduce un 20% as súas perdas]]> ]]>

]]>
Galicia Hoxe - Portada Fri, 13 Jul 2018 13:31:01 +0200
<![CDATA[O IPC volve subir en xuño en Galicia e sitúase na media estatal do 2,3%]]> ]]>

]]>
Galicia Hoxe - Portada Fri, 13 Jul 2018 13:09:44 +0200
<![CDATA[A Xunta fará un funeral institucional na Catedral o 23 de xullo e o PP homenaxeará a Albor o 7 de setembro]]> ]]>

]]>
Galicia Hoxe - Portada Fri, 13 Jul 2018 13:11:50 +0200
<![CDATA[A 34º MIT trae a Galicia as obras de grandes creadores internacionais de teatro contemporáneo]]> ]]>
]]>
Galicia Hoxe - Portada Fri, 13 Jul 2018 13:13:58 +0200
<![CDATA[A dirección de En Marea abre a porta a adiantar eleccións internas]]> ]]>

]]>
Galicia Hoxe - Portada Fri, 13 Jul 2018 13:15:21 +0200
<![CDATA[Ron cre que vender o Popular a un euro foi "unha confiscación do patrimonio" pois "valía miles de millóns"]]> ]]>

]]>
Galicia Hoxe - Portada Fri, 13 Jul 2018 13:24:48 +0200
<![CDATA[Conclúe o prazo sen candidatos para presidir a CEG]]> ]]>
]]>
Galicia Hoxe - Portada Fri, 13 Jul 2018 13:33:18 +0200
<![CDATA[Saracho asegura que o Popular "estaba condenado" e que "non tiña ningunha posibilidade de sobrevivir"]]> ]]>

]]>
Galicia Hoxe - Portada Fri, 13 Jul 2018 13:36:10 +0200
<![CDATA[Leiceaga: Non pode haber alternativa se a oposición é unha gaiola de grilos]]> ]]>

]]>
Galicia Hoxe - Portada Fri, 13 Jul 2018 13:41:05 +0200
<![CDATA[O Concello de Pontevedra insta a Costas a facer efectivo o peche de Elnosa e a descontaminación do terreo]]> ]]>

]]>
Galicia Hoxe - Portada Fri, 13 Jul 2018 19:20:38 +0200
<![CDATA[Jorge Suárez apoia a iniciativa de Compostela Aberta para renovar o Consello das Mareas]]> ]]>

]]>
Galicia Hoxe - Portada Fri, 13 Jul 2018 19:21:42 +0200